tekkitsrv.dyndns.org:25565

tekkitsrv.dyndns.org:25565

tekkitsrv.dyndns.org:25565

Tekkit Server 3.1.2
Plugins:
AntiBuild
AreaProtect
Backup
Blokker
CensorShip
ChatManager
ChestShop
ClearLag
clock
contrib
CoreProtect
CraftBukkitUpToDate
Essentials
EssentialsGeoIP
EssentialsXMPP
Factions
FakePlayersOnline
GroupManager
iChatPlayerList
iMonies
LagMeter
LWC
MagicalSpells
Modifyworld
NoLagg
OnTheClock
PluginMetrics
PvPTimer
Residence
RSP
ServerLogSaver
ShowCaseStandalone
SignChestShop
SignShop
SignPort
SkylandsPlus
SuperLogger
TravelGates
Vault
WelcomeRulezz
WorldEdit
WorldGuard

Hostname/IP:
tekkitsrv.dyndns.org:25565

ADMIN&MOD NEEDS

Tekkit ServerOpprettet av DannyICE 11 feb., 2013 11:32:07

NEEDS YOUR HELP!
I need someone who could contribute for improving the Tekkit server both build's idea and against hacking.
My purpose to keep the server online 24/7 a safe and nice place to play without disputing,swearing,and destruction.

I always need least 3 Admin, 3 Moderator(MOD) and many good builders as possible
Are you interesting for contributions? Send me something about yourself to email: tk@xn.no, thanks
CAN’T BE SUCCESS WHITOUT YOUR HELP & COOPERATION!

TRENGER DIN HJELP!
Jeg trenger noen som kan bidra til å forbedre den Tekkit serveren både bygge idé og mot hacking.
Mitt formålet å holde serveren online 24/7 er et trygt og hyggelig sted å spille uten krangling, banning og ødeleggelse.

Jeg alltid trenger minst 3 Admin, 3 Moderator(MOD) og mange gode builder som mulig
Er du interessant for å bidrag? Send meg noe om deg selv til e-post:
tk@xn.no, takk
KAN IKKE BLI SUKSESS UTEN DIN HJELP & SAMARBEID!

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tillatt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tillatt.