tekkitsrv.dyndns.org:25565

ADMIN&MOD NEEDSTekkit Server

Opprettet av DannyICE 11 feb., 2013 11:32:07

Blog image

NEEDS YOUR HELP!
I need someone who could contribute for improving the Tekkit server both build's idea and against hacking.
My purpose to keep the server online 24/7 a safe and nice place to play without disputing,swearing,and destruction.

I always need least 3 Admin, 3 Moderator(MOD) and many good builders as possible
Are you interesting for contributions? Send me something about yourself to email: tk@xn.no, thanks
CAN’T BE SUCCESS WHITOUT YOUR HELP & COOPERATION!

Blog image

TRENGER DIN HJELP!
Jeg trenger noen som kan bidra til å forbedre den Tekkit serveren både bygge idé og mot hacking.
Mitt formålet å holde serveren online 24/7 er et trygt og hyggelig sted å spille uten krangling, banning og ødeleggelse.

Jeg alltid trenger minst 3 Admin, 3 Moderator(MOD) og mange gode builder som mulig
Er du interessant for å bidrag? Send meg noe om deg selv til e-post:
tk@xn.no, takk
KAN IKKE BLI SUKSESS UTEN DIN HJELP & SAMARBEID!

Server Status: OnlineTekkit Server

Opprettet av DannyICE 25 jan., 2013 18:31:06

Server Status: Online smiley
----------------------------


Blog image Get Plugins info

Byggetillatelser - PermissionsTekkit Server

Opprettet av DannyICE 22 jan., 2013 21:57:48

Welcome to my Tekkit Server
Server host/IP:
tekkitsrv.dyndns.org:25565

New users coming directly to "Default: permissions group"
If you need upgrade permission of a good reason :-)
Please contact me by email tekkitsrv@xn.no, thanks

groups:
Default:
default: true
permissions:
- essentials.spawn
- essentials.rules
- essentials.motd
- essentials.list
- essentials.helpop
- essentials.help
- essentials.chat.color
- essentials.chat.shout
- essentials.chat.question
- essentials.balance
- essentials.balance.others
- essentials.balancetop
- essentials.compass
- essentials.depth
- essentials.home
- essentials.ignore
- essentials.kit
- essentials.kit.tools
- essentials.mail
- essentials.mail.send
- essentials.me
- essentials.msg
- essentials.nick
- essentials.pay
- essentials.ping
- essentials.powertool
- essentials.protect
- essentials.sethome
prefix: '&e[Default]'
options:
build: false
rank: '1000'
Builder:
permissions:
- essentials.afk
- essentials.balance
- essentials.balance.others
- essentials.balancetop
- essentials.compass
- essentials.depth
- essentials.home
- essentials.ignore
- essentials.kit
- essentials.kit.tools
- essentials.mail
- essentials.mail.send
- essentials.me
- essentials.msg
- essentials.nick
- essentials.pay
- essentials.ping
- essentials.powertool
- essentials.protect
- essentials.sethome
- essentials.signs.use.*
- essentials.signs.create.disposal
- essentials.signs.create.mail
- essentials.signs.create.protection
- essentials.signs.create.trade
- essentials.signs.break.disposal
- essentials.signs.break.mail
- essentials.signs.break.protection
- essentials.signs.break.trade
- essentials.suicide
- essentials.time
- essentials.tpa
- essentials.tpaccept
- essentials.tpahere
- essentials.tpdeny
- essentials.warp
- essentials.warp.list
- essentials.worth
- treeassist.autoremove
- treeassist.replant
- treeassist.toggle
inheritance:
- guest
prefix: '&2[Builder]'
options:
build: true
rank: '500'
Moderator:
permissions:
- essentials.ban
- essentials.ban.notify
- essentials.banip
- essentials.broadcast
- essentials.clearinventory
- essentials.delwarp
- essentials.eco.loan
- essentials.ext
- essentials.getpos
- essentials.helpop.recieve
- essentials.home.others
- essentials.invsee
- essentials.jails
- essentials.jump
- essentials.kick
- essentials.kick.notify
- essentials.kill
- essentials.mute
- essentials.nick.others
- essentials.realname
- essentials.setwarp
- essentials.signs.create.*
- essentials.signs.break.*
- essentials.spawner
- essentials.thunder
- essentials.time
- essentials.time.set
- essentials.protect.alerts
- essentials.protect.admin
- essentials.protect.ownerinfo
- essentials.ptime
- essentials.ptime.others
- essentials.togglejail
- essentials.top
- essentials.tp
- essentials.tphere
- essentials.tppos
- essentials.tptoggle
- essentials.unban
- essentials.unbanip
- essentials.weather
- essentials.whois
- essentials.world
- permissions.user.promote.default
- permissions.user.demote.default
- permissions.manage.membership
inheritance:
- builder
prefix: '&5[Moderator]'
options:
build: true
rank: '200'
Admin:
permissions:
- -essentials.backup
- -essentials.essentials
- -essentials.setspawn
- -essentials.reloadall
- essentials.*
- permissions.manage.users
- permissions.manage.users.permissions
- permissions.manage.users.permissions.timed
- worldedit.*
- treeassist.toggle.global
- treeassist.reload
inheritance:
- mod
prefix: '&c[Admin]'
options:
build: true
rank: '100'
Owner:
permissions:
- '*'
inheritance:
- admin
prefix: '&4[Owner]'
options:
build: true
rank: '0'
users:
Starcraft1535:
group:
- Owner
tekkitsrv.dyndns.org:25565

TakkerTekkit Server

Opprettet av DannyICE 22 jan., 2013 21:26:44

Takker alle har bidrag til å bygge “My World”smiley

only_a_sheep
tstue
andrewinex
simster911
mathias
2fast4ya
arapen
the_badass_guy
matta-99
fami_sindland
chewdew
steinethecrafter
kikki02
sindrejr
ahalle
simonly
mathias911